Tarieven: wat mag dat dan wel kosten?

geld 02

Tarieven tekstopdrachten

Deze tarieven zijn een indicatie; individuele wensen en omstandigheden kunnen van invloed zijn.
Voor webdesign in combinatie met tekstwerk hanteert TXTPRO*nl aangepaste prijzen.
Uiteraard bespreken we dit tijdens de briefing.

 • tekst corrigeren:
  *A4 (ongeveer 450 woorden) of webpagina van vergelijkbaar formaat: € 30,- per A4
 • tekst redigeren:
  **A4 (ongeveer 450 woorden) of webpagina van vergelijkbaar formaat: € 45,- per uur.
 • tekstschrijven:
  verzamelen van informatie en eventueel onderzoek vallen ook onder schrijven: € 55,- per uur.
 • presentatie PowerPoint:
  verzamelen van informatie en eventueel onderzoek vallen ook onder schrijven: € 45,- per uur.

* grammatica en stijl
** correctie, doelgerichtheid, efficiëntie en aanpassen aan medium (bijvoorbeeld van print naar web)

Tarieven overige opdrachten

Behalve voor tekstwerk kunt u bij TXTPRO*nl ook terecht voor visualisaties, logo’s en allerhande projectondersteuning. In de meest voorkomende gevallen zal het uurtarief € 40,- bedragen. Ook hierbij kunnen individuele wensen en omstandigheden een rol spelen.
Tijdens de briefing maken we hier afspraken over.

Tarieven webdesign en – onderhoud

Voor het ontwerpen van een eenvoudige website (5 bladzijden) bedraagt de standaardprijs € 450,- Hiervoor krijgt u een direct bruikbare website volgens een paginasjabloon waarmee moeiteloos zoveel pagina’s te maken zijn als u wenst.
De opmaak past uiteraard volledig bij uw huisstijl.
Indien gewenst kan TXTPRO*nl domeinhosting en een domeinnaam regelen bij een Nederlandse provider.
Voor het toevoegen van meer toeters en bellen bepalen we tarieven in onderling overleg.
U kunt de website eenvoudig beginnen en geleidelijk uitbouwen om aan groeiende vraag en aanbod te voldoen.

naar boven


Geslaagde tekstopdrachten beginnen met goede afspraken

Voor TXTPRO*nl begint een geslaagde tekstopdracht met een uitgebreide briefing waarin u uw tekstwensen, doelstellingen, strategie en communicatieplan kenbaar maakt.
Daarna volgt de offerte en na goedkeuring hiervan een opdrachtbevestiging.
Als alles duidelijk is vastgelegd, gaan we aan het èchte tekstwerk beginnen.

TXTPRO*nl is een eenmanszaak en werkt vanuit huis. U heeft altijd direct contact en vindt gehoor voor al uw persoonlijke wensen. Daarbij werkt TXTPRO*nl goedkoop, omdat al uw projecten, of het nu gaat om (web)teksten, visualisaties of projectondersteuning zich onder één dak bevinden en overzichtelijk blijven.
TXTPRO*nl streeft naar begrijpelijk, op uw doelgroep gericht taalgebruik:

Tekstschrijven gaat vóór alles om het inspireren van de lezer. U wilt deze betrekken bij uw verhaal en aanzetten tot actie.
TXTPRO*nl is er bovendien van doordrongen dat de taal die we gebruiken voor een belangrijk deel onze identiteit bepaalt. Wie een duurzame relatie wil opbouwen met klanten, achterban of doelgroep zal daarom de volgende vragen moeten stellen (en beantwoorden):

 • Welk doel heb ik met mijn (web)tekst?
 • Hoe wil ik dat bereiken?
 • Wat is de doelgroep voor mijn (web)tekst?
 • Hoe wil ik die bereiken?
 • Welke boodschap wil ik overbrengen?
 • Welke tekstsoort is daarvoor geschikt?
 • Wat is de (web)tekst die daarbij past?

Voor TXTPRO*nl begint een geslaagde tekstopdracht daarom met een uitgebreide briefing waarin u uw tekstwensen, doelstellingen, strategie en communicatieplanning kenbaar maakt. Daarna volgt de offerte en na goedkeuring hiervan een bevestiging van uw tekstopdracht.
Nadat alles duidelijk is vastgelegd, beginnen we aan het échte (tekst)werk.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op.

naar boven

©2016 Willem Visser / ontwerp: TXTPRO*nl

541aa3ae-22f4-4ed9-bfd4-35cb8d8633b6 e943ecc8-5be2-4768-a17e-1b829b908afe 7b24d431-b33f-4266-8e00-6ec431907477

Advertenties