Overzicht 2017

11 – 09 – 2017: 9/11 als flitslichtherinnering – feit of fictie?

Het is zestien jaar geleden dat twee vliegtuigen de torens van het World Trade Centre in New York binnenvlogen. Dit was het begin van een bewogen tijdperk. De gebeurtenissen van die dag hadden verstrekkende geopolitieke gevolgen. Maar ook op individueel niveau was er sprake van psychologische impact. Bovendien leenden de gebeurtenissen van die veelbewogen dag zich uitstekend om onderzoek te doen naar het geheugen. Lees het artikel op Sargasso.nl.

29 – 07 – 2017: Beeldtaal op zaterdag

Beeldtaal is de overdracht van gedachten waarbij het geschreven of gesproken woord – geheel of gedeeltelijk – vervangen is door beeld. Voor Sargasso.nl schrijf ik gedurende de zomermaanden een serie BEELDTAAL OP ZATERDAG  aan de hand van voorbeelden uit kunst, psychologie en alledaagse waarneming.

26 – 07 – 2017: Flags of the world by color combination

vlaggen 3

In 2015 maakte ik mijn eerste infographics. Eén daarvan was ‘Flags of the world by color combination’: van bijna 200 vlaggen van erkende staten heb ik geïnventariseerd uit welke kleuren deze bestaan.
Sinds enige tijd staat deze infographic met een rating van 8.2 als eerste genoteerd op ‘top infographics’ van coolinfographics.
‘Flags of the world’ is hier te zien.
Voor de liefhebbers van statistische informatie: 75% van de vlaggen in de wereld bevat rood; 64% wit en 49% blauw. Bovendien blijkt dat 14% van alle vlaggen bestaat uit de combinatie van rood, wit en blauw, gevolgd door 9% uit rood en wit.

naar boven

25 – 07 – 2017: ‘There is no alternative’ – de radicale leegte van een ideologie

Is Donald Trump het hoogtepunt van het neoliberale experiment?
Het is een boeiende paradox: niets is zo ideologisch als het neoliberalisme, maar het presenteert zich als niet-ideologisch. Wat houdt het dan in?
Kort samengevat komt het neoliberale experiment neer op de totalisering van de economische sfeer en het concentreren van geld en macht. Dit alles vormgegeven door instellingen die niet onder democratische controle vallen. Maar daarmee is natuurlijk lang niet alles gezegd. Lees meer op Sargasso.nl.

03 – 06 – 2017: Fun met de Red Bull-boys

zwerfafval

Een vraag die bij me opkwam na het zien van een filmpje van Red Bull:
‘Zou het Red Bull niet eens sieren als ze Max Verstappen inzetten voor een filmpje waarin hij een dagje meeloopt met de gemeentereiniging en als stichtelijk voorbeeld de handjes uit de mouwen steekt om de weggeworpen blikjes van zijn sponsor op te ruimen?’
Lees het hele stuk op Sargasso.nl

naar boven

11 – 05 – 2017: Hoe meet je geluk? – Bruto nationaal geluk gemeten

bruto nationaal geluk

Maandag 20 maart was het de ‘Internationale Dag van het Geluk’. Ter gelegenheid daarvan werd onder auspiciën van de Verenigde Naties het World Happiness Report 2017 uitgebracht. Wat kunnen we eigenlijk lezen in dit rapport? En welke landen zijn het gelukkigst?
Voor PSYblog schreef ik er een artikel over.

25 – 04 – 2017: Schiedams LEF – diversiteit en het LEF jezelf te zijn

Voor de website van GroenLinks Schiedam had ik een gesprek met de twee initiatiefneemsters van Schiedams LEF, Carolien Kruijs en Sandy Kardolus.
Schiedams LEF ontwikkelt lessen voor het basisonderwijs over diversiteit, liefde, vriendschap en het LEF jezelf te zijn. Centraal staat de gedachte dat iedereen mag zijn wie die is. Het motto is niet voor niets: ‘Het mooiste dat je kunt worden is jezelf.’
Lees het hele gesprek op GroenLinks Schiedam.

naar boven

16 – 04 – 2017: Geluk (4) – de staat als (on)geluksmachine?

geluk 1

Laatste artikel over geluk en het onderzoek naar geluk voor Sargasso.nl.
Hierin aandacht voor de verschillende factoren die van invloed zijn op de geluksbeleving van inwoners van landen en de complexiteit van de samenhang en interactie daartussen. Dat roept de vraag op naar het nut en de waarde van dit soort onderzoek. Stoppen dan maar? Nee, maar de uitkomsten wel met ‘welwillende reserve’ bekijken.
Het volledige verhaal leest u hier.

07 – 04 – 2017: Geluk (3) – de gelukkige planeet?

geluk 1

Derde artikel over geluk en onderzoek naar geluk. De meeste onderzoeken en ranglijsten gaan uit van het geluk van een land en haar inwoners aan de hand van zelfbeoordelingen en/of variabelen als het BNP, levensverwachting, corruptie en dergelijke. De Happy Planet Index stelt naast variabelen als welbevinden en levensverwachting ook de ecologische voetstap van een land centraal. Dat levert verrassende uitkomsten op. Tegelijk kun je de vraag stellen of deze index niet probeert onvergelijkbaarheden te vergelijken. Lees het op Sargasso.nl.

naar boven

31 – 03 – 2017: Geluk (2) – de ‘geluksprofessor’ en zijn database

geluk 1

In het tweede deel uit een serie artikelen over geluk en onderzoek naar geluk, staat het werk van professor Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit centraal. De World Database of Happiness is te beschouwen als zijn levenswerk. Volgens deze database staat Costa Rica bovenaan als het meest gelukkige land ter wereld. Lees meer op de site van Sargasso.nl.

23 – 03 – 2017: Geluk (1) – de koning en het bruto nationaal geluk

geluk 1

Maandag 20 maart was het de ‘Internationale Dag van het Geluk.’ Ter gelegenheid daarvan werd onder auspiciën van de Verenigde Naties het World Happiness Report 2017 uitgebracht. Naar aanleiding hiervan schrijf ik voor Sargasso.nl een aantal artikelen over geluk, de manieren waarop onderzoekers dat meten en de conclusies die ze daaruit trekken.
In het eerste deel koning Jigme Singye Wangchuk van het Himalayastaatje Bhutan en zijn pleidooi om naast bruto nationaal product ook het bruto nationaal geluk als indicator voor ontwikkeling te hanteren.

naar boven

25 – 02 – 2017: Gaat zorg over markt of mens?

1024px-nieuw_vlietland_ziekenhuis_schiedam3

Voor GroenLinks Schiedam interviewde ik huisarts Marjan Tenk over de voorgenomen sluiting van een aantal afdelingen van de Schiedamse tak van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dit betrof de Spoedeisende Hulp d en de verplaatsing van de klinische kindergeneeskunde en geboortezorg naar Rotterdam. Een besluit dat niet goed is gevallen in Schiedam en de vraag oproept in hoeverre dit past in de trend waarbij alle maatschappelijke kwesties worden gereduceerd tot financiële of economische vraagstukken. Tenk faarover: ‘Natuurlijk moet je de kosten in de gaten houden, maar zorg gaat niet alleen over geld. Het gaat toch primair om mensen.’
Lees het complete verhaal op de website van GroenLinks Schiedam.

naar boven

22 – 01 – 2017: Kleur en symboliek in de Nederlandse politiek

kleur-en-politiek

Het zal niemand ontgaan; er staan verkiezingen voor de deur. Het schuurt, gonst, spint, rommelt en schrijnt. Men sluit in, aan, uit of bij. Affiches overwoekeren plakborden. Iedere partij koestert zijn huisstijl en -kleur. Maar waar komen de symbolen en kleuren op die affiches eigenlijk vandaan? Lees hier het artikel dat ik er op Sargasso over schreef.

01 – 01 – 2017: Tranen in de kunst

picasso-tranen

In de beeldende kunst zien we zelden een volle, uitbundige lach. Daar is een goede reden voor: het is lastig poseren. Datzelfde geldt voor het tegendeel van de volle lach: hartstochtelijk huilen. Er is overigens wel heel wat leed te aanschouwen in de schilderkunst. Lees hier het artikel dat op 1 januari verscheen op Sargasso.

©2018 Willem Visser / ontwerp: TXTPRO*nl

541aa3ae-22f4-4ed9-bfd4-35cb8d8633b6 e943ecc8-5be2-4768-a17e-1b829b908afe 7b24d431-b33f-4266-8e00-6ec431907477

Advertenties