Blogs

GESLOTENHEID & NABIJHEID

Schermafdruk van 2022-02-23 22-25-16

Volgens de gestalpsychologie liggen aan onze waarneming wetten ten grondslag. Kijk maar eens naar het volgende:

[ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]

{} {} {} {} {}

In beide gevallen ervaren we de twee naar binnengerichte haakjes als bij elkaar horend. Ze vormen een logische eenheid, omdat ze als het ware naar elkaar verwijzen, maar ook dichter bij elkaar staan. Doorgaan met het lezen van “GESLOTENHEID & NABIJHEID”

LACHEN IN DE KUNST

yue-minjun-fighting-lachen

Valt er iets te lachen in de beeldende kunst? Een echte, volle lach? Toegegeven, om de beeldende kunst zelf viel (en valt) soms best wel wat te lachen. Die riep in het verleden nog wel eens besmuikt gegniffel of honend en denigrerend geproest op. Denk maar aan de schimpscheuten aan het adres van de eerste impressionisten of de naoorlogse abstract-expressionistische experimenten van COBRA.

Doorgaan met het lezen van “LACHEN IN DE KUNST”

HET LAATSTE AVONDMAAL ALS ZOEKPLAATJE

HvM02-breed

Han van Meegeren kwam eerder ter sprake in het artikel over meestervervalsers. Van Meegeren was technisch gezien inderdaad een meesterlijk vervalser. Maar schilderkunstig of compositorisch?
Nou, daar kun je vraagtekens bij plaatsen. Vergelijk een écht jeugdwerk van Vermeer maar eens met een vervalsing van Van Meegeren die moet doorgaan voor een jeugdwerk van diezelfde Vermeer en de verschillen lopen wel heel erg in het oog.
In 1939 sleet hij onderstaand schilderij van ‘Het Laatste Avondmaal’ voor 1,6 miljoen gulden aan de Rotterdamse havenbaron en kunstverzamelaar D.G. van Beuningen. Het zou een jeugdwerk van Vermeer zijn.

Doorgaan met het lezen van “HET LAATSTE AVONDMAAL ALS ZOEKPLAATJE”

SNELHEID & ILLUSIE

crash

De grootte van een voorwerp is omgekeerd evenredig aan de schijnbare snelheid ervan. Met andere woorden: als een groot en een klein voorwerp tegelijk bewegen, dan moet het grote voorwerp meer snelheid maken om even snel te lijken.
Grote voorwerpen of grote levende wezens lijken langzamer. Daarom onderschatten we de snelheid van een olifant, terwijl deze toch een draf van veertig kilometer per uur kan halen.
Ter vergelijking: de maximumsnelheid van een paard is een kilometer of 60. Toch zullen we, zelfs als een olifant en een paard beiden even hard lopen, de olifant als trager beschouwen. 
Doorgaan met het lezen van “SNELHEID & ILLUSIE”

HET BARNUM-EFFECT

barnum1

Een paar jaar geleden gaf ik cursussen onder de noemer ‘Psychologie van alledag’. Toevallig viel één van de lessen op 1 april. De les die daaraan vooraf ging liet ik de cursisten een persoonlijkheidstest invullen. Ik vertelde dat ik die test met een speciaal computerprogramma moest analyseren. Ik zou  hen de uitslag daarvan de week daarop geven. Dat speciale computerprogramma bestond niet en de ingevulde vragenlijsten heb ik nooit bekeken.
Ik had wel een uitslag. Die luidde (voor iedereen) als volgt:

Doorgaan met het lezen van “HET BARNUM-EFFECT”

‘MEESTERVERVALSER’

HvM02-breed

In 2015 verscheen het boek The Art of Forgery van Noah Charney (Phaidon / Londen / 2015). Daarin stelt Charney een aantal beroemde vervalsers aan ons voor. Dat doet hij in een aantal hoofdstukken die door hun titels een beetje klinken als een opsomming van de zeven hoofdzonden: ‘Pride’, ‘Revenge’, ‘Opportunism’ enz.

Charney plaatst de bekende vervalser Han Van Meegeren in het hoofdstuk ‘Revenge’. Want hoewel Van Meegeren enig succes boekte met zijn eigen werk (een mix van surrealisme en softcore erotica) beantwoordde dit succes niet aan zijn hoog gespannen verwachtingen en voelde hij zich gewoon miskend.
En miskende kunstenaars kunnen rare sprongen maken…

Doorgaan met het lezen van “‘MEESTERVERVALSER’”

UIT DE KLEURENDOOS: BLAUW

kleurendoos

Blauw is een kleur die we associëren met ‘trots’, vakmanschap’, betrouwbaarheid’, ‘vooruitgang’ en ‘evenwicht’. Verder scoort het hoog op ‘technologie’, ‘vriendschap’, ‘verdriet’ en ‘angst’. De laatste twee zijn niet positief en vallen in de categorie ‘feeling blue’, maar voor het overige kan blauw geen kwaad doen.
Mannen geven in mijn kleurenonderzoek aan dat blauw hun favoriete kleur is. Voor vrouwen staat blauw op de tweede plaats, direct na rood.

Doorgaan met het lezen van “UIT DE KLEURENDOOS: BLAUW”

DE KUNST VAN HET VERVALSEN

HvM02-breed

In 2015 verscheen het boek The Art of Forgery van Noah Charney (Phaidon / Londen / 2015). Daarin stelt Charney een aantal beroemde vervalsers aan ons voor. Dat doet hij in een aantal hoofdstukken die door hun titels een beetje klinken als een opsomming van de zeven hoofdzonden: ‘Pride’, ‘Revenge’, ‘Opportunism’ enz.

Doorgaan met het lezen van “DE KUNST VAN HET VERVALSEN”

HET ROOD EN HET ZWART

Kleurenovergang_van_zwart_naar_rood

We lopen rood aan van woede; blauw of paars van benauwdheid en geel en groen van nijd. In dat laatste geval is het niet uitgesloten dat we een rood waas voor ogen krijgen. Na grote schrik trekken we soms wit weg en na een blauwtje te hebben gelopen vallen we in een zwart gat.
En nu we het toch over zwart hebben: zwart heeft geen al te beste reputatie. Het is de kleur van het kwaad en de dood. Niet alleen in onze cultuur, maar in de meeste culturen. Zwarte bladzijden, de zwarte dood, zwarte zaterdag, een zwart gat en meer van dit soort uitdrukkingen drukken niets goeds uit. 

Doorgaan met het lezen van “HET ROOD EN HET ZWART”